Кандидати

Завършено бакалавърско образование за медицинска сестра с опит или без опит.
Разбира се, че опитът е важен, но ако сте току що дипломирана медицинска сестра няма проблем да натрупате опит в Германия.

За да започнете работа в Германия, като медицинска сестра е необходимо да владеете немски език на ниво В2 и да сте покрили сертификат TELC. В случай, че не владеете немски език това не е проблем, защото ще ви предоставим възможност за безплатни езикови курсове по немски език. За да достигнете В2 ниво на владеене на езика ще минете през 6 месечен курс на обучение, а след това ще положите изпит за покриване на TELC сертификат. В случай, че се откажете от курса, сте длъжни да възстановите цялата сума.

  • За ваше спокойствие, преди да започнете езиковите курсове, немските работодатели ще подпишат с вас предварителен договор.
  • Ще потърсим най-подходящите работни места според Вашите предпочитания и квалификация.
  • Ще Ви предоставим с детайли относно предлаганите вакантни работни места.

След успешно преминаване на езиковите курсове, вие ще подпишете трудов договор с работодателя.
Ще се погрижим за цялата административна организация по признаване на Вашата правоспособност за работа в Германия.

При проявено желание, първоначално ще Ви съдействаме с намирането на апартамент под наем на разумни цени, който може да делите с ваш колега.

  • Автобиография
  • Диплома за завършена бакалавърска степен за медицинска сестра
  • Сертификати за професионален опит
  • Медицински документ удостоверяващ физическа правоспособност
  • Свидетелство за съдимост

Всички документи трябва да бъдат преведени от оторизиран преводач на немски език.
За започнали обучението си преди 01.01.2007 е необходимо Удостоверение съгласно Директива 2005/36/ЕС издадено от Министерството на здравеопазването.

TOP