Форма за кандидатстване

Моля, попълнете регистрационната форма или донесете необходимите документи на място в нашия офис само с предварително уговорен час по телефон: София, бул. Джеймс Баучер №76А, ет.3

Контактна форма

Sending

  • Регистрацията чрез тази форма ще предостави вашите детайли в нашата база данни.
  • Предоставената информация ще бъде третирана с най-стриктната конфиденциалност.
  • Адапта Груп ЕООД е регистрирана като оператор на лични данни с уникалния идентификационен номер 403984.

Стъпки за кандидатстване

Кандидатстване и предоставяне на необходимите документи на български език: Регистрационна форма.

След одобрение по документи – назначаване на дата за интервю с представител на Адапта Груп ЕООД и немския работодател по скайп.

Сключване на предварителен договор с немския работодател, преди да започнете езиковия курс.

При нужда, стартиране на безплатни езикови курсове по немски език – 6 месечен курс на обучение до постигане на ниво В2.

Полагане на изпит за придобиване на TELC сертификат.

Подписване на трудов договор с работодател.

Безплатно съдействие за настаняване и регистриране в населеното място в община и данъчна служба и съдействие в процеса по признаване на дипломата.

TOP